Jours fériés Thaïlande 2020

Calendrier 2020

DateJour férié

Janvier - Septembre 2020

Mer,
วันขึ้นปีใหม่ (Wan Khuen Pi Mai)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
จัดงานวันมาฆบูชา (Wan Makhabucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันจักรี (Wan Chakri)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande
Mar,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande
Ven,
วันแรงงานแห่งชาติ (Wan Raeng Ngan Haeng Chat)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
จัดงานวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Jeu,
วันพืชมงคล (Wan Phuetchamongkhon)
jour férié officiel en Thaïlande
Dim,
จัดงานวันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
เข้าพรรษา (Khao Phansa)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
jour férié officiel en Thaïlande

Décembre 2020

Jeu,
วันรัฐธรรมนูญ (Wan Rattha Thammanun)
jour férié officiel en Thaïlande
Jeu,
วันสิ้นปี (Wan Sin Pi)
jour férié officiel en Thaïlande
Loading...