Jours fériés Thaïlande 2022

Calendrier 2022

DateJour férié
Sam,
วันขึ้นปีใหม่ (Wan Khuen Pi Mai)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันขึ้นปีใหม่ (Wan Khuen Pi Mai)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
จัดงานวันมาฆบูชา (Wan Makhabucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
วันจักรี (Wan Chakri)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande
Jeu,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande
Ven,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande
Dim,
วันแรงงานแห่งชาติ (Wan Raeng Ngan Haeng Chat)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันแรงงานแห่งชาติ (Wan Raeng Ngan Haeng Chat)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
วันพืชมงคล (Wan Phuetchamongkhon)
jour férié officiel en Thaïlande
Dim,
จัดงานวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
จัดงานวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Mer,
จัดงานวันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Jeu,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
jour férié officiel en Thaïlande
Ven,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
jour férié officiel en Thaïlande
Ven,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
jour férié officiel en Thaïlande

Octobre 2022

Icon up
Jeu,
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
jour férié officiel en Thaïlande
Ven,
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
jour férié officiel en Thaïlande
Dim,
วันปิยมหาราช (Wan Piyamaharat)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันปิยมหาราช (Wan Piyamaharat)
jour férié officiel en Thaïlande
Anzeige/Ad:
Anzeige Booking.com

Décembre 2022

Icon up
Lun,
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
jour férié officiel en Thaïlande
Sam,
วันรัฐธรรมนูญ (Wan Rattha Thammanun)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันรัฐธรรมนูญ (Wan Rattha Thammanun)
jour férié officiel en Thaïlande
Loading...
Anzeige/Ad:
Anzeige Booking.com
Whatsapp
Share