Jours fériés Thaïlande 2023

Calendrier 2023

DateJour férié

Janvier 2023

Lun,
วันขึ้นปีใหม่ (Wan Khuen Pi Mai)
jour férié officiel en Thaïlande

Mars 2023

Lun,
จัดงานวันมาฆบูชา (Wan Makhabucha)
jour férié officiel en Thaïlande

Avril 2023

Jeu,
วันจักรี (Wan Chakri)
jour férié officiel en Thaïlande
Jeu,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande
Ven,
จัดงานวันสงกรานต์ (Songkran)
jour férié officiel en Thaïlande

Mai 2023

Lun,
วันแรงงานแห่งชาติ (Wan Raeng Ngan Haeng Chat)
jour férié officiel en Thaïlande
Jeu,
วันพืชมงคล (Wan Phuetchamongkhon)
jour férié officiel en Thaïlande

Juin 2023

Lun,
จัดงานวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha)
jour férié officiel en Thaïlande

Juillet 2023

Ven,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
jour férié officiel en Thaïlande

Août 2023

Mar,
จัดงานวันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha)
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
jour férié officiel en Thaïlande

Octobre 2023

Ven,
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันปิยมหาราช (Wan Piyamaharat)
jour férié officiel en Thaïlande

Décembre 2023

Mar,
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
jour férié officiel en Thaïlande
Lun,
วันรัฐธรรมนูญ (Wan Rattha Thammanun)
jour férié officiel en Thaïlande
Anzeige/Ad:
Anzeige Booking.com
Loading...