Jours fériés Tchéquie 2012

Jours fériés Tchéquie 2012

Calendrier 2012

JourDateJour fériéObservation

Janvier 2012

DimJour de l'AnDen obnovy samostatného českého státu 
jour férié officiel en Tchéquie

Avril 2012

LunVelikonoční pondělí jour férié officiel en Tchéquie

Mai 2012

MarSvátek práce jour férié officiel en Tchéquie
MarDen vítězství jour férié officiel en Tchéquie

Juillet 2012

JeuDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jour férié officiel en Tchéquie
VenDen upálení mistra Jana Husa jour férié officiel en Tchéquie

Septembre 2012

VenDen české státnosti jour férié officiel en Tchéquie

Octobre 2012

DimDen vzniku samostatného československého státu jour férié officiel en Tchéquie

Novembre 2012

SamDen boje za svobodu a demokracii jour férié officiel en Tchéquie

Décembre 2012

LunŠtědrý den jour férié officiel en Tchéquie
Mar1. svátek vánoční jour férié officiel en Tchéquie
Mer2. svátek vánoční jour férié officiel en Tchéquie
Anzeige / Ad:
Anzeige / Ad: